AVALIK PÖÖRDUMINE 2.12.2020

Huvihariduse Esinduskogu (HUVE) avalik pöördumine Vabariigi Valitsusele ja Terviseametile

Huvihariduse pakkujad on riigile usaldusväärsed partnerid, kes on täitnud ettekirjutusi
ja ohutusmeetmeid, et säilitada eluliselt vajalik valdkond toimivana COVID-19 leviku
tingimustes. Huviharidus, lisaks paljule muule, on vaimse tervise hoidmisel äärmiselt
oluline tervikvaldkond. Huvikoolide jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb läbi mõelda
riiklikul tasandil ka piirangutest tulenevad toetuse vajadused ja võimalused.

Huvikoolid mõistavad olukorra tõsidust ning teevad omalt poolt kõik, mis võimalik, et viiruse
levikut tõkestada. Püüame kontaktõpet võimalikult ohutult jätkata ning kui vaja, läheme üle
distantsõppele. Teeme seda kõike kvaliteetselt, laste vajadusi arvesse võttes ning seejuures
lisakulutusi kattes. Loodame, et lapsevanemad ja KOV-de ametnikud oskavad ka distantsõpet
huvihariduses väärtustada ning ei loobu seetõttu õppetasude maksmisest, huvikoolide toetustest
ning otsustajate tasandil mõistetakse piirangute karmistamisel huvihariduse toetusmeetme
väljatöötamise vajadust.

23. novembril kinnitas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets: „Laste ja
noorte vaimse ja füüsilise heaolu seisukohast on väga oluline, et kuni vähegi võimalik, ei
peatataks huviharidust ja -tegevust.“ Huvihariduse valdkond tänab selle väljaütlemise eest, sest
just huvikool on laste ja noorte jaoks tänastes keerulistes oludes see koht, kus end teostada,
välja elada, kaaslastega suhelda ja säilitada vaimne tasakaal.
Oluline on praeguses pingelises olukorras lapsi ja noori toetada ning võimaldada neil tegeleda
arengut ja rahuldust pakkuva huvialaga, et nad ei läheks väljaelamisi otsima kohtadest, kus ei
ole võimalik tagada nende ohutust.

Huvihariduse korraldajad on huviala katusorganisatsioonide hinnangul igati vastutustundlikud
ja teevad täna viiruse leviku tõkestamiseks palju lisatööd ning on valmis igakülgseks koostööks.

HUVE-le teadaolevalt on huvikoolid teinud kõik endast oleneva viiruse leviku tõkestamise
osas, reageerides kiirkorras Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt kehtestatud piirangutele
ja soovitustele ning kommunikeerides selgelt ja järjepidevalt vastavaid reegleid oma
sihtgrupile.
Erinevate institutsioonide omavaheline koostöö, üksteise toetamine ja infovahetus on tänases
keerulises situatsioonis väga oluline. Jääme lootma kõiki valdkondi arvestavale koostööle ning
otsustele eeskätt meie laste ja noorte huvides.

Huvihariduse Esinduskogu (HUVE)