Olulised teemad

Huvihariduse õpetaja on õpetaja.

Huvihariduse all mõistame nii huvitegevust, kui mitteformaalset õpet.

Huvihariduse õpetaja palk peab olema võrdsustatud õpetaja palgaga.