Tutvustus

HUVE kogusse kuuluvad:

Eesti Kunstikoolide Liit
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Eesti Teadushuvihariduse Liit

Eesti Huvikoolide Liit

Eesti Muusikakoolide Liit

Eesti Harrastusteatrite Liit

Erahuvikoolide Liit